Joshua 18:18

Bulgarian(i) 18 после минаваше към страната, която е срещу равнината на север и слизаше в равнината,