Joshua 13:6

Bulgarian(i) 6 всичките жители на хълмистата земя от Ливан до Мисрефот-Маим, всичките сидонци. Аз ще ги изгоня отпред израилевите синове; само раздели земята на Израил за наследство, както ти заповядах.