Joshua 13:16

Bulgarian(i) 16 Тяхната област беше от Ароир, който е на брега на реката Арнон, от града, който е в средата на долината, и цялата равнина до Медева;