Joshua 11:1

Bulgarian(i) 1 И когато асорският цар Явин чу това, той изпрати до мадонския цар Йовав, до симронския цар, до ахсафския цар