Jonah 2:10

Bulgarian(i) 10 И ГОСПОД заповяда на рибата и тя изплю Йона на сушата.