Jonah 1:2

Bulgarian(i) 2 Стани, иди в големия град Ниневия и прогласявай против него, защото злината му се изкачи пред Мен.