John 8:57

Bulgarian(i) 57 Юдеите Му казаха: Още нямаш и петдесет години, и си видял и Авраам?