John 4:32

Bulgarian(i) 32 Но Той им каза: Аз имам да ям храна, за която вие не знаете.
Reformed Dating