John 2:6

Bulgarian(i) 6 А там имаше шест каменни делви, поставени по обичая на юдейското очистване, които побираха по две или три мери.