John 21:22

Bulgarian(i) 22 Иисус му каза: Ако искам той да остане, докато дойда, теб какво ти е? Ти Ме следвай.