John 18:40

Bulgarian(i) 40 Тогава те всички пак закрещяха, казвайки: Не Този, а Варава. А Варава беше разбойник.