John 17

Bulgarian(i) 1 Това каза Иисус, и като вдигна очите Си към небето, каза: Отче, настана часът: прослави Сина Си, за да Те прослави и Синът Ти, 2 както си Му дал власт над всяко създание да даде вечен живот на всички, които си Му дал. 3 А това е вечен живот – да познаят Теб, единствения истинен Бог, и Иисус Христос, когото си изпратил. 4 Аз Те прославих на земята: извърших делото, което Ти Ми даде да върша. 5 И сега, прослави Ме, Отче, при Себе Си със славата, която имах при Теб, преди да беше светът. 6 Изявих Името Ти на хората, които Ми даде от света. Те бяха Твои и Ти ги даде на Мен, и те опазиха Твоето слово. 7 Сега познаха, че всичко, което си Ми дал, е от Теб; 8 защото думите, които Ми даде Ти, Аз ги предадох на тях и те ги приеха и наистина познаха, че излязох от Теб, и повярваха, че Ти си Ме пратил. 9 Аз за тях се моля; не се моля за света, а за тези, които си Ми дал, защото са Твои. 10 И всичко Мое е Твое, и Твоето – Мое, и Аз съм прославен в тях. 11 Не съм вече в света, а тези са в света, и Аз ида при Теб. Отче свети, опази ги в Името Си, което си Ми дал, за да бъдат едно, както сме и Ние. 12 Докато бях с тях, Аз ги пазех в Твоето Име, което Ми даде; опазих ги и нито един от тях не погина освен синът на погибелта, за да се изпълни Писанието. 13 А сега идвам при Теб; и това казвам в света, за да имат Моята радост пълна в себе си. 14 Аз им предадох Твоето слово; и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него. 15 Не се моля да ги вземеш от света, а да ги пазиш от лукавия. 16 Те не са от света, както и Аз не съм от света. 17 Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина. 18 Както Ти прати Мен в света, така и Аз пратих тях в света. 19 И за тях Аз освещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез истината. 20 И не само за тях се моля, а и за онези, които биха повярвали в Мен чрез тяхното слово – 21 да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мен и Аз в Теб, така и те да бъдат в Нас (едно), за да повярва светът, че Ти си Ме пратил. 22 И славата, която Ти Ми даде, Аз дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно: 23 Аз в тях и Ти в Мен, за да бъдат съвършени в едно, за да познае светът, че Ти си Ме пратил и си ги възлюбил, както си възлюбил Мен. 24 Отче, желая, където съм Аз, да бъдат с Мен и тези, които си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създанието на света. 25 Отче праведни, светът не Те е познал, но Аз Те познах; и тези познаха, че Ти си Ме пратил. 26 И явих им Твоето Име, и ще явя, така че любовта, с която си Ме възлюбил, да бъде в тях, и Аз в тях.