John 12:31

Bulgarian(i) 31 Сега е съд на този свят; сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън.