John 12:11

Bulgarian(i) 11 защото поради него мнозина от юдеите отиваха и вярваха в Иисус.