Job 38:30

Bulgarian(i) 30 Водите се втвърдяват като камък и повърхността на бездната замръзва.