Job 37:1-5

Bulgarian(i) 1 И поради това сърцето ми трепери, от мястото си се помества. 2 Слушайте внимателно гърма на гласа Му и тътена, който излиза от устата Му. 3 Той го изпраща под цялото небе и светкавицата Си — до краищата на земята. 4 След нея бучи глас, Той гърми с величествения Си глас и не възпира светкавиците, когато се чуе гласът Му. 5 Бог гърми чудно с гласа Си, върши велики дела, които ние не схващаме.