Job 26:13

Bulgarian(i) 13 Чрез дъха Му заблестяват небесата, ръката Му пробожда бягащия змей.