Job 22:15

Bulgarian(i) 15 Ще се държиш ли за древния път, по който са тъпкали грешните,