Job 20:11

Bulgarian(i) 11 Костите му са пълни с младежката му сила, но тя ще лежи с него в пръстта.