Job 16:5

Bulgarian(i) 5 Аз бих ви укрепил с устата си и утехата на устните ми би донесла облекчение.