Job 15:17-19

Bulgarian(i) 17 Аз ще ти кажа, послушай ме; каквото съм видял, ще ти разкажа, 18 което мъдрите оповестиха и не скриха още от бащите си; 19 на тях единствено бе дадена земята и чужденец не мина между тях.