Jeremiah 9:9

Bulgarian(i) 9 Няма ли да ги накажа за това? — заявява ГОСПОД. Няма ли да отмъсти душата Ми на народ като този?