Jeremiah 7:21

Bulgarian(i) 21 Така казва ГОСПОД на Войнствата, Израилевият Бог: Прибавете всеизгарянията си към жертвите си и яжте месо!