Jeremiah 51:15

Bulgarian(i) 15 Той направи земята със силата Си, утвърди света с мъдростта Си и с разума Си разпростря небесата.