Jeremiah 49:26

Bulgarian(i) 26 Затова младежите му ще паднат по площадите му и всичките воини ще загинат в онзи ден, заявява ГОСПОД на Войнствата.