Jeremiah 46:18

Bulgarian(i) 18 Жив съм Аз, заявява Царят, ГОСПОД на Войнствата е Името Му — че като Тавор между планините и като Кармил при морето ще дойде!