Jeremiah 37:2

Bulgarian(i) 2 И нито той, нито слугите му, нито народът на земята послушаха думите на ГОСПОДА, които говори чрез пророк Еремия.