Jeremiah 35

Bulgarian(i) 1 Словото, което беше към Еремия от ГОСПОДА в дните на юдовия цар Йоаким, сина на Йосия, и каза: 2 Иди в жилището на рихавците и им говори, и ги доведи в една от стаите на ГОСПОДНИЯ дом, и им дай да пият вино. 3 Тогава взех Яазания, сина на Еремия, син на Хавасиния, и братята му, и всичките му синове и целия дом на рихавците, 4 и ги доведох в ГОСПОДНИЯ дом, в стаята на синовете на Анан, сина на Игдалия, Божия човек, която беше до стаята на първенците, над стаята на Маасия, сина на Селум, пазача на прага на вратата. 5 И сложих пред синовете на дома на рихавците купи, пълни с вино, и чаши и им казах: Пийте вино! 6 А те казаха: Няма да пием вино, защото Йонадав, синът на баща ни Рихав, ни заповяда, като каза: Да не пиете вино, нито вие, нито синовете ви, до века! 7 И да не строите къщи, нито да сеете семе, нито да садите или да имате лозя, а да живеете в шатри през всичките си дни, за да живеете дълго време в земята, където живеете като чужденци. 8 И ние послушахме гласа на Йонадав, сина на баща ни Рихав, за всичко, което ни заповяда, да не пием вино през всичките си дни, ние, жените ни, синовете ни и дъщерите ни, 9 и да не строим къщи, в които да живеем. И нямаме нито лозе, нито нива, нито семе, 10 а сме живели в шатри и сме слушали и вършили всичко, което ни заповяда баща ни Йонадав. 11 Но когато вавилонският цар Навуходоносор се изкачи в тази земя, казахме: Елате да влезем в Ерусалим заради халдейската войска и заради арамейската войска; затова живеем в Ерусалим. 12 Тогава ГОСПОДНОТО слово беше към Еремия и каза: 13 Така казва ГОСПОД на Войнствата, Израилевият Бог: Иди и кажи на юдовите мъже и на ерусалимските жители: Няма ли да приемете поука и да слушате думите Ми? — заявява ГОСПОД. 14 Думите на Йонадав, сина на Рихав, който заповяда на синовете си да не пият вино, се изпълняват — те и до днес не пият, защото слушат заповедта на баща си. А Аз ви говорих, като ставах рано и говорих, но вие не Ме послушахте. 15 И изпращах при вас и всичките Си слуги, пророците, като ставах рано и ги изпращах, и казвах: Върнете се сега всеки от злия си път, поправете делата си и не ходете след други богове да им служите, и ще живеете в земята, която дадох на вас и на бащите ви! Но вие не приклонихте ухото си и не Ме послушахте. 16 Да, синовете на Йонадав, сина на Рихав, изпълняват заповедта, която заповяда баща им, а този народ не Ме слуша! 17 Затова, така казва ГОСПОД, Бог на Войнствата, Израилевият Бог: Ето, Аз ще докарам върху Юда и върху всичките ерусалимски жители цялото зло, което говорих против тях — защото им говорих, но не слушаха, и ги виках, но не отговаряха. 18 А на дома на рихавците Еремия каза: Така казва ГОСПОД на Войнствата, Израилевият Бог: Затова че послушахте заповедта на баща си Йонадав и опазихте всичките му заповеди, и извършихте всичко, което ви заповяда, 19 затова така казва ГОСПОД на Войнствата, Израилевият Бог: Няма да липсва на Йонадав, сина на Рихав, човек, който да стои пред Мен завинаги!