Jeremiah 2:30

Bulgarian(i) 30 Напразно поразих синовете ви, те не приеха поправяне. Вашият меч пояде пророците ви като кръвожаден лъв.