Jeremiah 29:15

Bulgarian(i) 15 Понеже казахте: ГОСПОД ни издигна пророци във Вавилон. —