Jeremiah 28:12

Bulgarian(i) 12 И ГОСПОДНОТО слово беше към Еремия, след като пророк Анания беше строшил прътовете на хомота от врата на пророк Еремия, и каза: