Jeremiah 26:6

Bulgarian(i) 6 тогава ще направя този дом като Сило и ще направя този град за проклятие на всичките народи на земята.