Jeremiah 23:35

Bulgarian(i) 35 Така да кажете всеки на ближния си и всеки на брат си: Какво отговори ГОСПОД? — и: Какво говори ГОСПОД?