Jeremiah 22:24-28

Bulgarian(i) 24 Жив съм Аз, заявява ГОСПОД, че и да беше юдовият цар Йехония, синът на Йоаким пръстен с печат на дясната Ми ръка, и оттам бих те откъснал! 25 И ще те предам в ръката на онези, които търсят да отнемат живота ти, и в ръката на онези, от които се боиш, и в ръката на вавилонския цар Навуходоносор, и в ръката на халдейците. 26 Ще отхвърля теб и майка ти, която те е родила, в друга земя, където не сте родени, и там ще умрете. 27 А в земята, в която душата им копнее да се върне, там няма да се върнат. 28 Строшен и презрян глинен съд ли е този мъж Йехония, или съд, който не се харесва? Защо бяха отхвърлени той и потомството му и захвърлени в земя, която не познават?
Reformed Dating