Jeremiah 19

Bulgarian(i) 1 Така казва ГОСПОД: Иди и купи една глинена стомна от грънчаря и вземи някои от старейшините на народа и от старейшините на свещениците, 2 и излез в долината на Еномовия син, която е при входа на грънчарската порта, и там викай думите, които ще ти говоря: 3 И кажи: Слушайте словото на ГОСПОДА, юдови царе и ерусалимски жители! Така казва ГОСПОД на Войнствата, Израилевият Бог: Ето, ще докарам на това място зло, от което на всекиго, който чуе за него, ще му писнат ушите. 4 Защото Ме оставиха и направиха чуждо това място, като кадиха в него на други богове, които не познаваха нито те, нито бащите им, нито юдовите царе, и напълниха това място с кръвта на невинни, 5 и съградиха високите места на Ваал, за да горят синовете си в огън за всеизгаряния на Ваал — което не съм заповядал и не съм говорил, и на ум не Ми е идвало! 6 Затова, ето, идват дни, заявява ГОСПОД, когато това място няма вече да се нарича Тофет и долина на Еномовия син, а долина на клането. 7 И ще осуетя плана на Юда и Ерусалим на това място и ще ги направя да паднат от меч пред враговете си и чрез ръката на онези, които търсят да отнемат живота им, а труповете им ще дам за храна на небесните птици и на земните зверове. 8 И ще направя този град за смайване и подсвиркване; всеки, който минава през него, ще се смае и ще подсвирне заради всичките му язви. 9 И ще ги направя да ядат месата на синовете си и месата на дъщерите си и ще ядат един на друг месата си при обсадата и при притеснението, с което ще ги притеснят враговете им и онези, които търсят да отнемат живота им. 10 И да строшиш стомната пред очите на мъжете, които са отишли с теб, 11 и да им кажеш: Така казва ГОСПОД на Войнствата: Така ще строша този народ и този град, както се строшава грънчарски съд, който не може вече да се възстанови; и в Тофет ще погребват поради липса на място за погребване. 12 Така ще направя на това място и на жителите му, заявява ГОСПОД, и ще направя този град като Тофет. 13 И къщите на Ерусалим и къщите на юдовите царе ще бъдат нечисти като мястото Тофет, всичките къщи, върху чиито покриви кадиха на цялото небесно войнство и правиха възлияния на други богове. 14 И Еремия дойде от Тофет, където ГОСПОД го беше изпратил да пророкува, и застана в двора на ГОСПОДНИЯ дом и каза на целия народ: 15 Така казва ГОСПОД на Войнствата, Израилевият Бог: Ето, ще докарам върху този град и върху всичките му принадлежащи градове цялото зло, което говорих против него, защото закоравиха врата си, за да не слушат думите Ми!