Jeremiah 13:18

Bulgarian(i) 18 Кажи на царя и на царицата-майка: Снишете се, седнете, защото падна от главата ви короната на славата ви.