Jeremiah 11:3

Bulgarian(i) 3 И ти им кажи: Така казва ГОСПОД, Израилевият Бог: Проклет човекът, който не слуша думите на този завет,