Jeremiah 10

Bulgarian(i) 1 Слушайте словото, което ГОСПОД говори за вас, доме израилев! 2 Така казва ГОСПОД: Не се учете на пътя на народите и не се плашете от небесните знамения, защото народите се плашат от тях. 3 Защото наредбите на народите са суета; защото е дърво, което отсичат от гората, изделие на ръцете на дърводелеца, издялано с брадва. 4 Украсяват го със сребро и злато, закрепват го с гвоздеи и чукове, за да не се клати. 5 Като плашило в бостан са и не говорят; трябва да се носят, защото не могат да ходят. Не бойте се от тях, защото не вършат зло, а да направят добро също не могат. 6 Няма никой като Теб, ГОСПОДИ! Велик си Ти и велико е Името Ти в сила. 7 Кой не би се боял от Теб, Царю на народите, защото на Теб подобава това, защото сред всички мъдри на народите и във всичките им царства няма никой като Теб. 8 А те до един са глупави и безумни; учението на нищожните идоли е дърво. 9 Сребро изковано на плочи се донася от Тарсис и злато от Уфаз, изделие на майстор и на ръцете на златаря; синьо и мораво за облеклото им, изделие на изкусни хора са всички. 10 Но ГОСПОД е истинският Бог, Той е живият Бог и вечният Цар. От Неговия гняв земята се тресе и народите няма да устоят на негодуванието Му. 11 Така им кажете: Боговете, които не са направили небето и земята, ще изчезнат от земята и изпод това небе. 12 Той направи земята със силата Си, утвърди света с мъдростта Си и разпростря небесата с разума Си. 13 Когато издава гласа Си, има много води в небесата и издига пари от края на земята, прави светкавици за дъжд и изважда вятър от съкровищниците Си. 14 Всеки човек е глупав, без знание; всеки златар се посрамва от кумира, защото изляното му е лъжа и в него няма дишане. 15 Суета са те, дело на заблуда, във времето на наказанието си ще погинат. 16 Делът на Яков не е като тях, защото Той е образувал всичко. И Израил е племето на наследството Му; ГОСПОД на Войнствата е Името Му. 17 Събери от земята стоката си, ти, която живееш в крепостта. 18 Защото, така казва ГОСПОД: Ето, Аз ще изхвърля като с прашка жителите на земята този път и ще ги притесня, за да ги намерят враговете. 19 Горко ми заради съкрушаването ми! Раната ми е болезнена. Но аз казах: Да, това е страданието ми и ще го търпя. 20 Шатърът ми е разрушен и всичките ми въжета са скъсани. Синовете ми си отидоха от мен и ги няма. Няма вече кой да разпъне шатъра ми и да издигне завесите ми. 21 Понеже пастирите оглупяха и не потърсиха ГОСПОДА, затова не постъпваха разумно и цялото им стадо се разпръсна. 22 Чуй! Слух, ето, идва; и голям шум от северната земя, за да обърна юдовите градове в пустиня, в жилище на чакали. 23 ГОСПОДИ, зная, че пътят на човека не зависи от него; не е за човека, който ходи, да оправя стъпките си. 24 ГОСПОДИ, наказвай ме, но с мярка; не в гнева Си, за да не ме довършиш. 25 Излей яростта Си върху народите, които не Те познават, и върху родовете, които не призовават Името Ти; защото те изпоядоха Яков и го погълнаха, и го довършиха, и опустошиха жилището му.