James 5:2

Bulgarian(i) 2 Богатството ви изгни и дрехите ви са изядени от молци.