James 2:17

Bulgarian(i) 17 Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.