Isaiah 7:23-25

Bulgarian(i) 23 И в онзи ден всяко място, където е имало хиляда лози по хиляда сребърника, ще бъде за тръни и бодили. 24 Със стрели и с лъкове ще дойдат там, защото цялата земя ще бъде тръни и бодили. 25 И на никой хълм, преди копан с мотика, няма вече да дойдеш от страх от тръни и бодили; ще бъдат място, където се праща добитък, ще се тъпче от дребен добитък.