Isaiah 7:11-14

Bulgarian(i) 11 Поискай си знамение от ГОСПОДА, своя Бог. Искай го или в дълбината, или във висината горе. 12 Но Ахаз каза: Няма да искам и няма да изпитвам ГОСПОДА. 13 А Исая каза: Слушайте сега, доме Давидов! Малко ли ви е да досаждате на хора, че досаждате и на моя Бог? 14 Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девицата ще зачене и ще роди син, и ще го нарече Емануил.