Isaiah 45:22

Bulgarian(i) 22 Към Мен се обърнете и спасени бъдете, всички земни краища, защото Аз съм Бог и няма друг.