Isaiah 35:3-6

Bulgarian(i) 3 Укрепете немощните ръце и утвърдете отслабналите колена. 4 Кажете на онези, които са с уплашено сърце: Укрепете се! Не бойте се! Ето, вашият Бог идва с отмъщение, с Божия отплата; Той ще дойде и ще ви спаси! 5 Тогава очите на слепите ще се отворят и ушите на глухите ще се отпушат, 6 тогава куцият ще скача като елен и езикът на немия ще пее радостно, защото в пустинята ще избликнат води и в степта — потоци.