Isaiah 34:6

Bulgarian(i) 6 Мечът на ГОСПОДА е пълен с кръв, затлъстя от тлъстина, от кръвта на овце и козли, от тлъстините на овнешките бъбреци; защото ГОСПОД има жертва във Восора и голямо клане в земята Едом.