Isaiah 31:1-3

Bulgarian(i) 1 Горко на онези, които слизат в Египет за помощ и се надяват на коне, и се уповават на колесници, понеже са много, и на конници, защото са много силни, а не гледат на Светия Израилев и не търсят ГОСПОДА! 2 Но и Той също е мъдър; ще докара зло и думите Си няма да оттегли, а ще стане против дома на злите и против помощта на вършещите беззаконие. 3 А египтяните са хора, а не Бог и конете им са плът, а не дух. И ГОСПОД ще простре ръката Си и онзи, който помага, ще се спъне, и онзи, на когото помага, ще падне; всички заедно ще се изличат.