Isaiah 23:5

Bulgarian(i) 5 Когато се чуе това в Египет, ще потреперят от известието за Тир