Hosea 2:6

Bulgarian(i) 6 Затова, ето, Аз ще препреча пътя ти с тръни и ще я преградя с преграда, за да не намери пътеките си.