Hosea 13:11

Bulgarian(i) 11 Дадох ти цар в гнева Си и го махнах в яростта Си.