Hosea 10:10

Bulgarian(i) 10 Според желанието си ще ги накажа и народи ще се съберат против тях, когато бъдат вързани за двете си беззакония.